Αποστολή Νερό

Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη χώρα μας

 
Ετήσια εξοικονόμηση 3.000.000 λίτρων νερού και δημιουργία μιας νέας κουλτούρας σχετικά με την ορθολογική χρήση του νερού 

Η Α/φοι Λανίτη και η The Coca-Cola Company στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών, για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, ξεκίνησαν το 2013, το Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό», το οποίο συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμά μας στοχεύει στην:
  • Συμβολή στην άμβλυνση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσα από την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων
  • Ενημέρωση του κοινού για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων
  • και στον ανοιχτό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους

Μέσω του Προγράμματος και των έργων που έχουν υλοποιηθεί, επιστρέφονται συνολικά στην τοπική κοινωνία 3.000.000 λίτρα νερού ετησίως! Το νερό που εξοικονομείται, συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται κυρίως για δευτερεύουσες χρήσεις,ενώ η χρήση τέτοιων τεχνικών αναδεικνύεται μέσα από μια πληθώρα δράσεων εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό GlobalWater Partnership Mediterranean (GWP-Med) και με αποκλειστική χρηματοδότηση 680.000 δολαρίων από το Ίδρυμα της Coca-Cola, έχουν εγκατασταθεί και αποκατασταθεί έως τώρα συνολικά 14 συστήματα ανακύκλωσης γκρίζου νερού και 1 ακόμα σύστημα συλλογής βρόχινου νερού, σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολεία σε όλη τη χώρα.

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του Προγράμματος «Αποστολή Νερό» είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το νερό είναι πηγή ζωής και αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά για την επιβίωση και την καλοζωία μας. Το συγκεκριμένο έργο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία στην ευαίσθητη περιοχή της Κύπρου που έχει αναγνωριστεί ως μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη έλλειψη αποθέματος υδάτων. Μάλιστα, η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας καθώς το 2015 βραβεύτηκε ως η δεύτερη καλύτερη πρακτική σε Παγκόσμιο Επίπεδο στον Διαγωνισμό World Water Showcase του 7ου Παγκόσμιου φόρουμ για το νερό.

Αρχή Σελίδας