Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Σήμερα, απέχουμε ακόμη πολύ από την επίτευξη του στόχου αυτού. Προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος και η λειψυδρία διογκώνονται συνεχώς, απαιτώντας άμεση δράση. Όλοι μας πρέπει να συμβάλουμε στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, συνεισφέροντας καινοτομία, επενδύσεις και γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις τοπικές κοινωνίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Επιδίωξη της εταιρίας Α/φοί Λανίτη είναι να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Εργαζόμαστε με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την πραγματοποίηση επενδύσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Οι δράσεις μας βασίζονται σε σχήματα συνεργασίας και αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης νερού, την ένταση της προσπάθειας ανακύκλωσης και την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με πολλές φυσικές δραστηριότητες όπως, για παράδειγμα, την στήριξη πολλών τοπικών ενεργειών για ανάπτυξη της φυσικής δραστηριότητας για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Επιδιώκουμε επίσης την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δικών μας δραστηριοτήτων τόσο με ουσιαστικά μέτρα που λαμβάνουμε στις παραγωγικές μας διαδικασίες αλλά και με συχνή ενημέρωση του προσωπικού μας με εσωτερικές εκστρατείες εξοικονόμησης.

Δεν πρόκειται για αλτρουισμό, οι δράσεις αυτές ωφελούν και την εταιρεία μας. Περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας –για παράδειγμα, μειώνοντας την ποσότητα του νερού, της ενέργειας και των υλικών συσκευασίας που απαιτούνται για την παραγωγή ενός αναψυκτικού– αυξάνουμε πρώτα την απόδοση της δικής μας παραγωγικής διαδικασίας. Μειώνουμε, έτσι, αφ’ ενός μεν το κόστος μας βραχυπρόθεσμα, αφ’ ετέρου δε τους κινδύνους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανάπτυξη της εταιρίας μας μακροπρόθεσμα.

Μέσω των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενισχύουμε και τη δική μας ικανότητα να καινοτομούμε. Χάρη στα προγράμματα αυτά εδραιώνουμε τη φήμη μας ως πρωτοπόροι στον τομέα και οι εργαζόμενοι δηλώνουν υπερήφανοι που εργάζονται στην εταιρία Α/φοί Λανίτη.