Νέα & Μ.Μ.Ε.

Ενημέρωση και Μέσα

Στην εταιρεία Α/φοί Λανίτη ασκούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με διαφάνεια και ήθος. Ακολουθούμε τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, τηρώντας παράλληλα τη δέσμευση της εταιρίας για ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία.

Συμμετέχουμε σε διάλογο με όλους τους κοινωνικούς εταίρους μέσω Δελτίων Τύπου, δημοσιογραφικών συναντήσεων, παρουσιάσεων και συνεντεύξεων, αλλά και μέσω του εντύπου υλικού που εκδίδει η μητρική μας εταιρεία, η Coca-Cola HBC, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά δύο τομείς μεγάλης σημασίας, την Εταιρική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.