Επικοινωνία

Γραμμή Καταναλωτών (χωρίς χρέωση)

Εάν είστε καταναλωτής και θέλετε να αποκτήσετε πληροφορίες ή να δώσετε ανατροφοδότηση σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφορές μας, καλέστε 8000-2222 ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@lanitis-bros.com

Κέντρο εξυπηρέτησης Πελατών

Εάν είστε πελάτης επιχείρηση, καλέστε +35777771770 για παραγγελίες προϊόντων, παροχής τεχνικής υποστήριξης αναφορικά με τον εξοπλισμό μας ή με άλλα ερωτήματα.


Για κενές θέσεις εργασίας

Μπορείτε να επισκεφθείτε το τμήμα καρίερα στην ιστοσελίδα μας

Κοινωνική ευθύνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Τμήμα Εταιρικής Εικόνας & Επικοινωνίας
κα Κάλια Πατσιά
Τηλ: +35722885000
Email: info@lanitis-bros.com


Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με επιστολή στη διεύθυνση:

66, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση.
2409 Έγκωμη
Κύπρος
Ταχυδρομική Θυρίδα 22000
1515 Λευκωσία

Αρχή Σελίδας

Σχετικές Συνδέσεις